wstecz dalej

powrót do strony głównejPORADY DLA KLIENTÓW

o czym dobrze jest wiedzieć, aby zaoszczędzić czas i pieniądze

Aby uniknąć niepotrzebnych pytań i wątpliwości chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka istotnych spraw dotyczących wykonywania usług zegarmistrzowskich, a także zagadnień związanych z prawidłową obsługą zegarów.

W przypadku zegarków antycznych należy pamiętać o kilku podstawowych faktach: stary zegarek mechaniczny powszechnego użytku nigdy nie był i nie będzie dokładny w takim stopniu jak obecne zegarki kwarcowe. Przed dziesięcioleciami nikomu nie były potrzebne zegarki chodzące z dokładnością do 1 sekundy na miesiąc. Zegarki cylindrowe miały prawo nawet prosto po wyjściu z fabryki wykazywać różnice do kilku minut na dobę! Były to bowiem zegarki dla uboższych i mniej wymagających klientów. Dlatego teraz żaden zegarmistrz nie może poprawić fabryki sprzed stu lat. Te zegarki z założenia miały być niedokładne. Dlatego też producenci cylindraków nie brali pod uwagę wygórowanych oczekiwań niektórych osób. Nieco dokładniejsze były zegarki kotwicowe, lecz różnica rzędu 1-2 minut na dobę również jest tu na porządku dziennym.

Bardzo precyzyjne zegary były niezwykle rzadkie i przeważnie używane tylko w laboratoriach, w fabrykach zegarów jako regulatory oraz na zawodach sportowych do dokładnego pomiaru wyników. Nikogo nie może dziwić, że w chwili obecnej zegarek kieszonkowy; cylinder, roskopf czy nawet kotwicowy wykazuje różnicę rzędu kilkudziesięciu sekund na dobę. Nawet po drobiazgowej naprawie i regulacji u zegarmistrza uzyskanie większej dokładności graniczy z cudem. Nie regulujemy zatem starych zegarków dokładniej niż do kilkudziesięciu sekund na dobę.

Każdej regulacji zegarka ręcznego lub kieszonkowego należy dokonywać w wyspecjalizowanym zakładzie zegarmistrzowskim. Własnoręczne regulacje takich mechanizmów grożą poważnym uszkodzeniem balansu, osi balansowej, regulatora a nawet włosa, co może równać się definitywnemu zniszczeniu zegarka. Ponadto własnoręczne majstrowanie w zegarku, który niedawno opuścił zakład zegarmistrzowski oznacza dobrowolne zrzeczenie się praw gwarancyjnych. Nie wolno samemu otwierać zegarka, ani dokonywać w nim regulacji lub innych zmian, jeśli nie chce się stracić gwarancji. Zegarmistrze zawsze poznają gdy zegarek był otwierany przez "nie zegarmistrza", więc lepiej za dużo nie majstrować na własną rękę.

porady1


Natomiast zegary duże (ścienne, bufetowe itd.) należy regulować samodzielnie. Do regulacji zegarów wahadłowych służy oczywiście wahadło, na dole którego znajduje się mała nakrętka. Producenci tak je zbudowali, aby regulacja była prosta i łatwa. Każdy może i powinien sam regulować duży zegar wahadłowy. Wyjątek stanowią zegary duże bez wahadeł, ale z tzw. przystawką. Tu obowiązują zasady takie same jak przy zegarkach ręcznych i kieszonkowych.

Regulacji dokonuje się nakrętką na samym dole wahadła. Patrząc od spodu możemy określić kierunek jej obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, lub w kierunku odwrotnym. Jeśli zegar się spóźnia, należy nakrętkę przekręcić w prawo, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spowoduje to realne skrócenie długości wahadła na odcinku soczewka - zawieszenie i będzie powodować przyspieszenie chodu zegara. Jeśli natomiast zegar spieszy, to należy zwiększyć odległość soczewki od zawieszenia i w tym celu odkręcić nakrętkę w kierunku odwrotnym niż ruch wskazówek zegara. Spowoduje to spowolnienie chodu.

Ważne jest aby nie przesadzić z kręceniem. Nie każdy zegar reaguje tak samo na ruch nakrętki, ponieważ mechanizmy są bardzo róźnie zbudowane. Najczęściej jednak jeden pełny obrót nakrętki = jednej minucie. Tak więc zaczynając regulację zegara np. spieszącego 3 minuty na dobę należy najpierw obrócić nakrętkę w lewo czyli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, najlepiej o dwa pełne obroty i obserwować reakcje mechanizmu przez następną dobę. Ważne jest aby sprawdzać czas dokładnie po 24 godzinach, a nie np. po 6, 10 czy 35. Tylko kontrola raz na dobę może dać dobre efekty przy regulacji. Jeśli po dokonaniu powyższej regulacji zegar nadal wykazuje jakąś niedokładność, ale dużo mniejszą, należy ponownie obracać nakrętką, ale o wiele mniej, np. pół obrotu. Potem ponownie odczekać dobę dla dokładnego sprawdzenia. Jeśli dokonujemy regulacji zegara, który nie był w ostatnich latach remontowany u zegarmistrza, to nie należy spodziewać się, że regulacja cokolwiek da. Ewentualne spóźnianie lub spieszenie ma wówczas przyczynę gdzie indziej - nie na wahadle. Przeważnie problem leży głębiej w mechanizmie: wyrobione łożyska, zatarte czopy, uszkodzone palety kotwicy itd.

porady002


Zegary francuskie (kominkowe, bufetowe itd.) oprócz wahadła z pokrętłem na dole, posiadają też specjalne urządzenie do bardziej precyzyjnej regulacji. Przeważnie jest to kwadratowy trzpień wystający z tarczy zegara nad cyfrą 12. Do precyzyjnej regulacji służy malutki kluczyk, który każdy właściciel zegara francuskiego powinien posiadać. Przekręcenie trzpienia o jeden pełny obrót to już 2-3 minuty różnicy na dobę w zależności od modelu mechanizmu i ustawienia urządzenia do regulacji. Kierunek obrotu również jest różny w zależności od typu zegara, a więc należy dokonywać takiej regulacji bardzo ostrożnie i obserwować reakcje zegara. Najlepiej zacząć od przekręcenia trzpienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w kierunku cyfry 1. W większości zegarów przekręcenie w stronę "jedynki" powoduje spowolnienie chodu. Jeśli zegar spieszy np. 1 minutę na dobę należy bardzo delikatnie przekręcić w/w kwadrat o pół obrotu w prawo i obserwować dokładność po upływie doby. W razie konieczności powtarzać zabieg aż do skutku.

Regulacja każdego zegara lub zegarka wymaga wiele czasu. W obecnej sytuacji, gdy życie zmusza wszystkich do pośpiechu, rosną też wymagania względem zegarmistrzów. Wiele osób nie dopuszcza myśli o tym, że naprawa ich ulubionego zegarka może zająć więcej niż 5 minut! Niestety, często uszkodzenia są poważne i naprawy zajmują długie godziny a nawet dni. Należy więc pogodzić się z tym, że średni czas oczekiwania na remont to prawie tydzień. Wykonujemy oczywiście na poczekaniu wszystko, co tylko można, ale niestety niektóre sprawy wymagają czasu. Zbytni pośpiech może zakończyć się klęską, a nie reperacją. Dokładna regulacja również wymaga dłuższego czasu. Sprawdzenie zegarka w różnym stopniu napięcia sprężyny, w różnym położeniu mechanizmu - to wszystko zajmuje dużo czasu. Nie można mieć więc do nas pretensji o to, że zegarek mechaniczny po naprawie trwającej tydzień może nadal wykazywać pewne różnice. Jeden tydzień to nieraz zbyt krótko na regulację. Przed laty terminy u zegarmistrza wynosiły co najmniej miesiąc i nikogo to nie dziwiło.

Trzeba pamiętać, że wszystkie zegary sprężynowe posiadają również tolerancję dokładności chodu wyznaczoną przez stopień naciągnięcia sprężyny. Najdokładniejszy i stały (bez zmian) chód zegara jest możliwy tylko w przedziale od 2 dnia po nakręceniu do 2 dnia przed całkowitym rozwinięciem sprężyny. W tych "środkowych" dniach zegar utrzymuje stały rytm i dokładność chodu. Jeśli więc dokonujemy regulacji zegara, to najlepiej rozpocząć ją na drugi dzień po nakręceniu. Nakręcanie zresztą jest też bardzo istotne. Ważne jest aby nakręcać sprężynę (w zegarach z biciem lub z kurantami wszystkie sprężyny) zawsze do rzeczywistego i ostatecznego oporu. Niesłusznie panuje przekonanie, że "lepiej za mocno nie kręcić żeby nie przekręcić". Bez obaw. Sprężyna nigdy nie pęknie od nakręcania! Nawet najsilniejsi strongmani nie są w stanie urwać sprężyny przy nakręcaniu. Jeśli zaniechamy nakręcenia którejś ze sprężyn bicia, to możliwe jest, że zegar zostanie zablokowany i się zatrzyma. Wtedy nie zawsze pomaga samo nakręcenie sprężyny bicia. Może się okazać, że pomoc zegarmistrza jest niezbędna.

porady5


Rzeczą naturalną jest, że zegar mechaniczny mający dopuszczalną tolerancję chodu np. do 1 minuty na dobę, w miarę upływu czasu wykazuje coraz większą różnicę. Jeśli nie przesuniemy jego wskazówek co jakiś czas na właściwe pozycje, to nawet najdokładniejszy zegar po kilku miesiącach wykaże nam wielominutowe lub nawet godzinne różnice. Niepoważne jest więc składanie reklamacji po remoncie zegara, jeśli np. po pół roku chodu zegar wykaże godzinę opóźnienia.

Tutaj trzeba wyjaśnić jeszcze jedną, na pozór niepoważną sprawę. Zdarzało się bowiem wiele razy w ciągu wieloletniej praktyki naszej firmy, że klienci po odbiorze zegarka od naprawy przestawali go... nakręcać. Po kilku dniach przychodzili do zakładu z wielką awanturą: Zegarek miał być naprawiony a nie chodzi!!! Trzeba było zwykle pół godziny wyjaśnień, że naprawa nie powoduje zmiany natury zegarka i nie zadziała on bez nakręcania. Po naprawie trzeba go nakręcać tak samo jak przed naprawą...

Nasza firma oferuje dojazd do klienta po zegar oraz odwiezienie zegara po naprawie. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Na przykłąd gdy klient nie posiada samochodu i nie jest w stanie przywieźć do nas dużego zegara. Warto jednak wiedzieć, że w domu klienta żadnej naprawy nie wykonamy. Dojazd do klienta jest oczywiście płatny, bez względu na to, czy klient zdecyduje się zegar u nas naprawiać, czy nie.

Najlepiej więc dowieźć zegar do zegarmistrza. Przed jakimkolwiek poruszeniem zegara należy bezwzględnie zdjąć wahadło. Pozostawienie wahadła w czasie transportu, grozi bardzo poważnym uszkodzeniem kilku ważnych części. Wyjątek stanowią zegary żyłkowe, które posiadają wahadło umieszczone na tylnej ścianie, a jego zdjęcie jest możliwe dopiero po wyjęciu mechanizmu. W podobnych przypadkach można transportować zegar z wahadłem, ale koniecznie trzeba takie wahadło unieruchomić (gazetami, gąbką, czymkolwiek), dopiero wtedy można zegar przenosić. Podobnie w zegarach francuskich lub innych zegarach gdzie występuje utrudniony dostęp do zawieszenia wahadła. Zawsze trzeba je unieruchomić. W zegarach żyłkowych można również w podobny sposób zabezpieczyć ciężarki, aby ich nie zdejmować, bo zdjęcie czasami grozi splątaniem żyłki.

Sam transport należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. Najważniejsze to minimum wstrząsów oraz przewożenie zegara w pozycji, w której górna część zegara jest nieco wyżej od dolnej. Nigdy nie wolno zegara przewracać "do góry nogami", bo można go solidnie popsuć, a już na pewno można zablokować mechanizm bicia w większości zegarów ściennych. Zdarza się czasem, że zegar odebrany po remoncie jest przypadkowo przechylony dołem do góry (nawet na krótką chwilę). Następuje blokada dźwigni bicia i zegar nie wybija godzin. Nie można mieć potem pretensji do zegarmistrza. Niewłaściwy transport zegara jest przyczyną wielu usterek.

porady7


W wielu przypadkach można zegar do naprawy przywieźć bez obudowy. Większość zegarów posiada dwa wkręty mocujące mechanizm w skrzyni. Przeważnie są one umieszczone za tarczą na wysokości cyfr 4 i 8. Wystarczy je tylko poluzować, aby mechanizm dało się wysunąć z utrzymujących go sanek i z obudowy. Następnie mechanizm należy umieścić w pudełku, najlepiej kładąc tarczą do dołu, a nie odwrotnie i przynieść do zegarmistrza. Do wykonania naprawy skrzynia nie jest nam potrzebna. Trzeba ją jednak później dostarczyć, abyśmy mogli należycie wyregulować ustawienie poziomu w obudowie oraz sprawdzić jakość bicia. Niektórzy klienci mogą sami wykonać te czynności. Wystarczy niewielka wprawa w obsłudze zegara.

Nigdy nie wyceniamy napraw zegarów bez dokładnego ich obejrzenia. Nie odpowiadamy na pytania w rodzaju: "Mam popsuty zegar, ile to będzie kosztować?". Jeśli jakikolwiek zegarmistrz odpowiada na takie pytanie konkretną ceną, to jest to niepoważne podejście do klienta. Nie można bez dokładnego przeglądu mechanizmu określić kosztów jego naprawy. Czasami dokładne obejrzenie starego mechanizmu zajmuje nawet godzinę. W takich sytuacjach bierzemy od klienta numer telefonu i informujemy o kosztach telefonicznie. Jeśli ktoś upiera się przy wycenie 'na oko' to musi pogodzić się z tym, że usłyszy cenę bardzo zawyżoną, ponieważ zegarmistrz nie może ryzykować podania ceny niższej, jeśli nie wie czego spodziewać się w trakcie naprawy.

Podobnie rzecz wygląda jeśli chodzi o baterie. Na pytanie o cenę baterii zawsze odpowiadamy, że najpierw trzeba sprawdzić o jaką baterię chodzi. Jak można wyczytać z naszego spisu baterii załączonego na osobnej stronie, jest ich szalenie dużo. Tylko w naszym zakładzie można nabyć ponad 180 (!) różnych typów baterii do zegarków i zegarów. Prawie każda w innej cenie. Odpowiedź na pytanie o cenę baterii jest więc niemożliwa. Podajemy jednak cenę zaraz po otwarciu zegarka. Jeżeli traficie Państwo na zegarmistrza, który na pytanie o cenę odpowiada od razu konkretną sumą, to możecie być pewni, że ktoś taki nie zna się na zegarkach i myśli że wszędzie są takie same baterie, albo też taki zegarmistrz oferuje w sprzedaży tylko jedną baterię...

zegarPo naprawie, o ile sami decydujecie się zamontować mechanizm, należy postępować podobnie jak w przypadku jego wyjęcia. Ważne jest aby dosuwając mechanizm do tylnej ścianki sprawdzić czy młotki bicia trafiają w gongi. Najlepiej po prostu przesunąć wskazówki w celu wyzwolenia bicia i posłuchać dźwięku. Jeśli brzmienie jest niezbyt ciekawe lub nie ma go wcale, należy przesuwać mechanizm na prowadzących go sankach aż do uzyskania właściwego brzmienia. Jeśli chodzi o właściwe wahnięcia wahadła i zachowanie prawidłowości ustawień wychwytu (kotwicy) należy ustawić zegar "na słuch". To najlepsza metoda za pomocą której możemy dobrze i bezpiecznie zawiesić zegar na ścianie. Przysłuchując się kolejnym tyknięciom zegara należy go lekko przesuwać w lewo lub w prawo, tak aby odstępy między kolejnymi tyknięciami były idealnie równe. To zapewni prawidłowy chód zegara. Czasami ta metoda jest lepsza (częściej zalecana) niż ustawianie obudowy według poziomicy.

Jeśli bowiem zegarmistrz naprawia zegar bez obudowy, to potem sprawdza go na idealnie wypoziomowanym zawieszeniu tak, aby nie było żadnych wątpliwości co do równego położenia. Jeśli jednak zegar wisi krzywo na ścianie u właściciela lub obudowa ma jakiś poważny feler, to niestety trzeba poprawić te błędy we własnym zakresie. Można oczywiście dostarczyć zegar z obudową do zegarmistrza i na miejscu wyregulować go na 100%, ale ściany do zegarmistrza się raczej nie dostarczy... Trzeba więc wziąć poprawkę na krzywizny budowlane i zbutwiałe obudowy niektórych zegarów.

Czasami osoby starsze mają problem z nakręcaniem starego zegara mechanicznego. Najlepiej jest poprosić o pomoc kogoś z rodziny, aby chociaż raz na tydzień nakręcił sprężyny do oporu. W przeciwnym razie zegar będzie się zatrzymywał już kilka dni po (niepełnym) nakręceniu i nie można o to winić zegarmistrza. Jeśli nie ma innego wyjścia, to trzeba się pogodzić z częstym nakręcaniem.

porady5


Wykonujemy naprawy serwisowe wszystkich rodzajów zegarów, zegarków i budzików. Nie wykonujemy napraw gwarancyjnych, gdyż do tego wyznaczone są tylko nieliczne serwisy gwarancyjne wymienione zawsze na konkretnej karcie gwarancyjnej. Wykonujemy jedynie naprawy gwarancyjne zegarów naprawianych w naszej firmie. Zegarów u nas zakupionych również nie naprawiamy, lecz odsyłamy do uprawnionych serwisów, hurtowni lub producentów. Takie są zasady udzielania gwarancji. Nie można więc mieć do nas pretensji o jakieś ukryte wady towarów sprzedawanych przez naszą firmę. My jedynie pośredniczymy jako sprzedawca detaliczny pomiędzy producentem a klientem.

Nasz zakład przeprowadza przeglądy starych zegarów, możemy wydać opinię na temat zegara zawierającą szczegółowy opis zegara, datowanie, oraz przybliżoną wartość zegara. Nie wyceniamy jednak zegarów w dosłownym sensie i nie wydajemy certyfikatów autentyczności. Do tego uprawnieni są tylko profesjonalni rzeczoznawcy, a takich w Polsce jest tylko kilku. Opinia na temat zegara nie jest równoznaczna z wydaniem gwarancji na przedmiot. Jest jednak bardzo przydatna, gdyż nasza firma szczyci się dużą znajomością zegarów i jeśli coś komuś polecamy, to z czystym sumieniem. Należy jednak pamiętać, że jeśli na życzenie klienta oglądamy jakiś zegar i wystawiamy opinię o jego jakości w momencie gdy zegar działa i jest w dobrym stanie, to nie znaczy, że gwarantujemy prawidłowy chód zegara w przyszłości.

porady0


Opinie słowne wydajemy na poczekaniu i bezpłatnie. Oznacza to jednak tylko tyle, że informujemy czy dany zegarek jest na chodzie, albo jakiej jest marki, ile ma lat itp. Natomiast opinię szczegółową na piśmie z pieczęcią firmy wydajemy odpłatnie po dokładnym obejrzeniu zegara.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej części do zegarków. Na wyjątkowe życzenie klienta możemy jedynie zrezygnować z założenia baterii, teleskopu lub paska do zegarka jeżeli klient chce to zrobić samodzielnie. Pamiętać jednak należy, że wówczas nie udzielamy żadnej gwarancji na prawidłowe zamocowanie w/w części i jeśli coś nie zadziała, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie sprzedajemy natomiast NIGDY żadnych części do zegarków, których używamy w trakcie napraw. Ceny części są wliczone zawsze w cenę napraw.

NIE POBIERAMY OPŁAT za założenie pasków, bransolet, baterii, teleskopów, szkieł i innych części montowanych w trakcie drobnych napraw. Ceny tych towarów są cenami detalicznymi i nie doliczamy do nich żadnej opłaty za założenie. Z reguły nie zakładamy części przyniesionych przez klientów, gdyż obowiązek ich założenia ciąży na sklepie sprzedającym te części. Jeśli klient zgadza się w jakimś innym sklepie lub zakładzie kupić część luzem, to niestety musi ją sobie sam zamontować. Zakładamy tylko i wyłącznie części zakupione w naszej firmie. Na specjalne życzenie klienta możemy założyć przyniesiony pasek lub baterie, ale pobieramy wówczas dodatkową opłatę oraz nie udzielamy żadnej gwarancji na w/w części.

porady00


Ze spraw bardziej codziennych warto przypomnieć użytkownikom zegarków kwarcowych, że zużyte baterie należy wymieniać zaraz po zatrzymaniu się zegarka, bo ich przetrzymywanie wewnątrz grozi wylaniem elektrolitu i zniszczeniem całego mechanizmu. Dobrze jest też wiedzieć, że nie opłaca się oszczędzać na baterii. Ceny baterii nie podniosły się aż tak, jak się niektórym wydaje. O wiele więcej podrożały inne towary. Baterie do zegarków utrzymują się na poziomie niewiele wyższym niż kilka lat temu. Poza tym prąd zasilający zegarek (przez kilka lat!) kosztuje proporcjonalnie mniej do prądu zużywanego przez każde inne urządzenie elektryczne i dlatego na pewno nie opłaca się po wyczerpaniu baterii kupować zaraz nowego zegarka, ale zawsze warto założyć nową baterię.

Stare zużyte baterie zegarkowe (małe) można pozostawić w naszej firmie. Współpracujemy z firmami zajmującymi się ich utylizacją. Baterie duże należy utylizować we własnym zakresie.

Bardzo rzadko zdarzają się w naszej firmie reklamacje. Mamy statystycznie najniższy współczynnik reklamacji na naprawiane u nas zegarki w porównaniu z innymi zakładami. Reklamacji bezpodstawnych nie uznajemy, bo nie są to reklamacje. Należy jednak pamiętać, że po każdej naprawie objętej gwarancją wydajemy specjalne karty, na których określamy warunki udzielania gwarancji. Rzeczy NIE OBJĘTE gwarancją nie podlegają reklamacjom. Należy więc zaznajomić się z warunkami gwarancji, aby nie składać nieuzasadnionych reklamacji. Zdarza się nieraz, że pół roku po założeniu baterii z zegarka wypadnie szkło. Czasem miesiąc po założeniu paska zegarek zaczyna spóźniać. Składanie reklamacji byłoby w takich sytuacjach niepoważne, a jednak zdarzają się ludzie, którzy takie rzeczy robią.... Przed złożeniem każdej reklamacji należy bardzo dokładnie rozważyć czego ma ona dotyczyć, aby się przypadkiem nie ośmieszyć. Gdy wykonujemy mniejsze usługi, czyli tzw. drobne naprawy, NIE UDZIELAMY GWARANCJI na pozostałe elementy zegara i nie można po wymianie baterii składać reklamacji np. na szkło...

porady4


Gdy oddajecie Państwo zegarek do naprawy, prosimy aby z zewnątrz był on czysty. Mamy niestety sytuacje, gdy czarno-zielona papka oblepia cały zegarek. Taki zegarek śmierdzi i wyślizguje się z rąk. Nie można go otworzyć, bo nie widać gdzie jest tylny dekiel. Prosimy w takich sytuacjach o minimum higieny.

Prosimy niektóre rzeczy przy zegarkach wykonywać samodzielnie. Chodzi np. o przestawienie wskazówek podczas jesiennej i wiosennej zmiany czasu. Ta czynność nie wymaga nauki zawodu zegarmistrza. Przychodzenie do zegarmistrza z prośbą o przestawienie wskazówek sprawia tylko, że odrywamy się od ważnej pracy aby wykonać coś, co każdy może zrobić sam. Rozważamy wprowadzenie opłat za taką usługę. Nie dlatego, że jest ona trudna, ale właśnie dlatego że jest łatwa, a nieudolność niektórych osób nie jest usprawiedliwieniem. Niech więc płacą.

Jak już wspomniano nie prowadzimy tzw. "autoryzowanych serwisów" jednej konkretnej marki. Po prostu z powodzeniem naprawiamy wszystkie zegarki i nie zawężamy swojej pracy do kilku wybranych marek zegarków. Stanowimy więc w dosłownym znaczeniu serwis naprawczy wszystkich znanych marek zegarków.

Nie istnieje coś takiego jak "skup zegarków". Nigdy nic takiego nie istniało i nigdy nie będzie istnieć. Zegarek to nie waluta, ani nie surowiec wtórny. Można przynieść do nas stare zegarki i pozostawić na rozbiórkę. Można też czasami uzyskać dość korzystny upust podczas usług jeśli jednocześnie przyniesie się stare niepotrzebne zegarki na złom. Z pewnością upust będzie większy niż kwota, jaką można by za takie stare zegarki dostać w typowym punkcie skupu złomu.

porady6


Przynosząc zegarek do regulacji prosimy podawać dokładne różnice, jakie on wykazuje. Zawsze oblicza się różnice w skali doby. Należy więc sprawdzić ile zegarek spieszy lub spóźnia na dobę. Niedobrze jest zawyżać różnice, bo może się okazać, że wtedy regulacja bardziej zaszkodzi niż pomoże. W przypadku najlepszych nawet zegarków mechanicznych różnica rzędu 30-45 sekund na dobę jest uznawana za NORMĘ i dlatego mniejszych niedokładności nie będziemy regulować. Zdarzają się naturalnie wyjątkowe egzemplarze, które chodzą z lepszą dokładnością, ale są to raczej dzieła przypadku, a nie efekt zamierzonej regulacji.

Szkła szafirowe stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Można je zakładać również do zegarków, w których oryginalnie były szkła zwykłe. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to płytka wyszlifowana z autentycznych szafirów (jak się niektórym wydaje), ale szkło wytopione z tzw. korundu. Jest ono wykonywane w bardzo dużej temperaturze i przez to posiada większą wytrzymałość na stłuczenia. Nie jest jednak niezniszczalne. Tłucze się i kruszy, chociaż oczywiście trudniej niż zwykłe szkło. To samo dotyczy bransolet z tzw. stopów ceramicznych. Są one dużo bardziej wytrzymałe na zarysowania niż zwykła stal, lecz nie są niezniszczalne.

Nasza firma działa w branży zegarmistrzowskiej od ponad stu lat. Wiemy więc na temat naparw zegarów dość dużo. Prosimy, by niektóre rzeczy, o których informujemy klientów po prostu przyjmować do wiadomości. Nie trzeba wykłócać się o mało ważne sprawy. Jeśli zegarmistrz w firmie ze stuletnią tradycją informuje o czymś klienta, to wypada przyjąć to za pewnik. Zajmujemy się zegarami od pokoleń i wiemy na temat ich napraw więcej niż ktokolwiek jest sobie w stanie wyobrazić.powrót do strony głównej

aktualna oferta firmy

sklep z antykami

sklep z zegarkami

historia firmy

naprawy zegarów antycznych

naprawy zegarków kieszonkowych

kontaktwstecz dalej

Copyright by Firma Onufry Matkiewicz 2008 - strona w całości opracowana przez Firmę Onufry Matkiewicz